Bento

BENTO B

17,90€


présentation :

6 sashimi saumon
6 california saumon cheese
2 brochettes de boeuf fromage
2 petit nêms